Туткал


Туткалът е светло жълто до кафяво вечество под формата на гранули с размери до 4 мм. Намира приложение в производството на фотографска хартия, кибрит и мебелната индустрия. Също така намира приложение при обработката на руда съдържаща олово, цинг и др. Не съдържа вредни физически, химически или механични примеси.

В минно рафиниране, флокулиращите или суспендиращи свойства на туткала, които зависят от относителните електрически заряди, се използва за разделяне на руди, съдържащи ценни метали (уран, цинк, олово и други), от основни материали като глина. Туткалът играе ролята на защитен колоид (стабилизатор на флокулите), който предотвратява утаяване или опесъчаване на частиците по време на просмукването и като флокулант за подпомагане на формиране на флокулите за последващо филтриране.
Туткал се използва и в електролитно рафиниране и обогатяване на метали като мед, цинк, олово, калай, злато и сребро.


Туткал

Показател

Мерни единици

Резултати

BSS 1007-77

1.

Съдържание на влага

%

14

≤ 16

2.

Пепел в сухото вещество

%

1.1

≤ 3.8

3.

Мазнини в сухото вечество

%

0.4

≤ 1.0

4.

Вискозитет на 17.7% разтвор

Pa.s

200

-

5.

Вискозитет

%

5.5

 

6.

Разпенване при стандартен разтвор

sm2

10

≤ 60

7.

Устойчивост на гниене при стандартни условия при  25ºC

 

≥ 72

≥ 72

8.

pH на 1% разтвор туткал

h

6.5

6-7

9.

Слепваща способност при стандартни дървени плочи

daN/sm2

100

≥ 70