Калиев изобутил ксантогенат (PIBX)


Калиев изобутил ксантогенат - ефективен и мощен колектор за флотация на метални сулфидни руди. Може също да се използва като ускорител за каучуковата промишленост и утаител в металургичната промишленост.


ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА (CH3)2CHCH2OCSSK
EC НОМЕР – 235-837-2
CAS НОМЕР – 13001-46-2

 

Калиев изобутил ксантогенат