Калиев етил ксантогенат (PEX)


Калиев етилксантогенат се използва предимно в минната индустрия като флокулант за извличане на мед, никел и сребро от рудата.


ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА CH3CH2OCS2K
EC НОМЕР – 205-439-3
CAS НОМЕР – 140-89-6