Железен сулфат

(железен сулфат хептахидрат, железен сулфат монохидрат)


Железният сулфат обикновено се използва за пречистване на промишлени отпадъчни води (пречиствателни станции) чрез физико-химични процеси, коагулация и флокулация. Твърдите частици и течността са механично отделени.
Неутрализиране на опаковки с токсично съдържание.
Присъствието на двувалентно желязо (Fe2 +) помага хроматите (тежките метали) да станат разтворими или оцветителите да бъдат трансформирани в утайка.
В същото време, желязна сол се използва за отстраняване на фосфати. Фосфатите се утаяват от железен сулфат като ниско разтворими железни фосфати.


ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА (железен сулфат хептахидрат) FeSO4·7H2O
EC НОМЕР – 231-753-5
CAS НОМЕР – 7782-63-0


ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА (железен сулфат монохидрат) FeSO4·H2O
EC НОМЕР – 231-753-5
CAS НОМЕР – 17375-41-6