Дауфрот 250


Е ФЛОТАЦИОНЕН ПЕНИТЕЛ , ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВ ГЛИКОЛ МЕТИЛ ЕТЕР

ИЗМЕЖДУ ДАУФРОТИТЕ ТОЙ Е СЪС СРЕДНО МОЛЕКУЛЯРНО ТЕГЛО


ИЗПОЛЗВА СЕ В СЛУЧАИ НАЛАГАЩИ ВИСОКА СТЕПЕН НА ИЗБИРАТЕЛНОСТ , КАКТО И ВИСОКА СТЕПЕН НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ . МАКАР ДАУФРОТ 250 ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАЙ- ЧЕСТО ПРИ АЛКАЛНА ФЛОТАЦИЯ , ТОЙ СЪЩО ТАКА СЕ ИЗПОЛЗВА И ПРИ КИСЕЛИННИ ФЛОТАЦИОННИ СИСТЕМИ РН ОТ 3,5 ДО 12,3


ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА CH4O.(C3H6O)n

CAS НОМЕР – 37286-64-9