Дауфрот 200


Дауфрот 200 пенообразувател e предпочитаният продукт, когато основни фактори са лесното захранване, обработка на тежки и груби минерали, при използване на големи вани за разпенване. Добър избор е, когато постигането на пяна е трудно (примерно при флотацията с морската вода), когато грубо смелените материали са с висока киселинност, както и при използване на големи вани, където е необходима по-устойчива на пяна.

Дауфрот 200 е лесно разтворим във вода, така че винаги може да се добавя допълнително количество, докато се постигне необходимото разпенване.

Поради тяхната разтворимост и ниско налягане на парите, могат лесно да бъдат върнати на флотация верига.


ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА C10H22O4
EC НОМЕР – 247-045-4
CAS НОМЕР – 25498-49-1