Меден сулфат


ТЪРГОВСКО    НАИМЕНОВАНИЕ  -    СИН КАМЪК
ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА   CuSo45H2O
EC  НОМЕР – 231-847-6
CAS  НОМЕР – 7758-98-8

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
УПОТРЕБЯВА СЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КАТО ФУНГИЦИД
В ГАЛВАНОТЕХНИКАТА
В РУДОДОБИВА И ДР.

 

Меден сулфат