Биоетанол, дехидриран етанол


Чистота: 99%

Биоетанолът е алтернативен източник на енергия. Основните суровини, от които се произвежда, са зърнени култури – пшеница и царевица, закупени само от български производители.

Биоетанолът се използва като екологична добавка към бензина, подобряваща неговото представяне по безопасен и щадящ околната среда начин.


Специално пригоден е за употреба като гориво за биокамини. 
При горене не се образува пепел, не се отделя дим. Отпадни продукти при горене са само водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек.

Разфасовки: 1 L, 5L, 25L, 200L(барел), 1000L(IBC контейнер)