Активен въглен

 

Състояние - прахообразно или на гранули.


Адсорбция с активен въглен се използва широко за пречистване на градски и промишнени отпадни води и питейна вода.

Поглъщане с активен въглен ( филтриране с активен въглен ) Естествените характеристики на активния въглен го определят като материал с голяма повърхост и висока поглъщателна способност на органични вещества. В повечето случаи се използва в прахообразен или гранулиран вид като се цели отстраняване на пестициди и или друга органика. Чрез този метод успешно се премахват специфичните миризми и се подобрява вкуса на водата, също така се отстраняват токсини, водорасли и общият ограничен въглерод.


Намира приложение в златодобивната промишленост - паралелна селективна адсорбция на златно-цианидния комплекс върху активен въглен -> десорбция на златото от въглена с получаване на обогатен на злато алкален златно-цианиден разтвор.


CAS НОМЕР – 7440-44-0; 90597-58-3; 90452-98-5; 83138-28-7; 82600-5; 64365-11-3

EC НОМЕР: 231-153-3; 264-846-4


Активен въглен