Добре дошли в сайта на Металхем!

“Металхем“ ООД е с основен предмет на дейност, внос на химикали и реагенти за рудодобива, машиностроенето, кожарската индустрия, текстилната промишленост и от началото на 2003 година е и вносител на меден сулфат, лицензиран за използване в селското стопанство.

Фирмата е основен доставчик за предприятията от оловно-цинковия рудодобив на голяма част от вносните реагенти, използвани при флотацията на оловно-цинковите руди - натриев цианид, натриев сулфид, меден сулфат, всички видове ксантогенати и флотационни масла.

Има създадени добри и трайни контакти с външните контрагенти, които основно са производители или външнотърговски централи,утвърдени в търговията с този вид стоки.

Основен момент в стратегията на “Металхем“ ООД е максимално улесняване на крайния потребител при извършване доставките на този вид стоки, като се започне от подготовката на необходимите документи разрешаващи вноса, постоянен контрол по всички нива на изпълнение на сделката, използване на надеждни спедиторски фирми,притежаващи лиценз за превоз на стоки с възможна двойна употреба, осигуряване на охрана на стоките, ако такава се изисква от съответните ведомства, контролиращи вноса ,всички необходими застраховки, митническо оформление и плащане на съответните мита и такси. Крайният потребител получава заявената стока в склад, отговарящ на изискванията за съхранение на опасни вещества, като “Металхем “ ООД информира контролиращите органи и ведомства за извършването на всеки внос.